Odwołanie głosu oddanego na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej – na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

Nieruchomości | 1/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.1.8
Agnieszka Żelazna
Odwołanie głosu oddanego na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej  
– na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 6.9.2018 r. (V CSK 475/17) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, zgodnie z którym do chwili zamknięcia głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej, głosujący mogą zmieniać swoje zdanie, wyrażając odmienną wolę niż uprzednio. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostaną rozważania SN leżące u podstaw wyrażonego wyżej zapatrywania.