Odrębności postępowania o naruszenie posiadania

Odrębności postępowania o naruszenie posiadania

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Rafał Golat

Jednym z mniej znanych odrębnych trybów postępowania cywilnego jest postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania. Jego regulacja jest bardzo ograniczona (art. 478-479 KPC), ale związanych jest z nim szereg skutków prawnych o praktycznym znaczeniu.

Poza odrębnościami w stosunku do zwykłego postępowania procesowego, godne uwagi są zastosowane przez ustawodawcę przy zwalczaniu samowolnych naruszeń mechanizmy, mające na celu uniknięcie przewlekania procedury i jak najszybsze przywrócenie stanu sprzed naruszenia. Nie pogarsza to sytuacji poszkodowanego, który swoich racji dochodzić może także - jako właściciel nieruchomości - na drodze odrębnego procesu petytoryjnego, w którym rozstrzygany jest tytuł prawny do spornej rzeczy.

Przesłanki skutecznego wniesienia roszczenia

Osoba, która decyduje się na wniesienie pozwu w związku z naruszeniem jej posiadania, ma o tyle ułatwioną pozycję w procesie, iż zakres okoliczności, które powinna udowodnić, jest bardzo ograniczony.