Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie wybranych rozstrzygnięć GIODO

Nieruchomości | 9/2017
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Żelazna
Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie wybranych rozstrzygnięć GIODO

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówiona zostanie problematyka stosowania przepisów ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.; dalej OchrDanychU) w praktyce funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej – na przykładzie wybranych decyzji wydanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO).