Obszary kompetencyjne zawodów w branży nieruchomości – uwarunkowania prawne

Nieruchomości | 9/2019
Moduł: nieruchomości, prawo pracy
DOI: 10.32027/NIER.19.9.10
Maciej Kamiński

Deregulacja rynku nieruchomości wprowadzona nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1.1.2014 r. w istotny sposób zmieniła zasady funkcjonowania rynku nieruchomości. Likwidacja licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami spowodowała zacieranie się obszarów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi zawodami.
Uchwalenie ustawy o gospodarce nieruchomościami 21.9.1997 r. (GospNierU) wprowadziło tzw. triadę zawodów nieruchomościowych – rzeczoznawstwo mająt­kowe, pośrednictwo w obrocie nieru­chomościami oraz zarządzanie nieruchomościami. Wyznaczyło również granice kompetencji poszczególnych zawodów. Istotną zmianę stanowi­ła tzw. deregulacja rynku nieruchomości, w wyniku której zlikwidowane zostały ograniczenia w dostępie do zawodu zarządcy i pośrednika. Zmiany te były szeroko komentowane i budziły skrajne emocje.