Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania przeszkód lotniczych położonych w rejonie podejść do lądowania

Nieruchomości | 10/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Filip Syrkiewicz

Powierzchnia podejścia do lądowania stanowi specyficzną przestrzeń w otoczeniu lotniska, która ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla operacji lotniczych niesie dla właścicieli nieruchomości położonych w jej zasięgu szereg ograniczeń w sposobie korzystania. Najistotniejszą i potencjalnie najbardziej dotkliwą dla właściciela nieruchomości dolegliwością może być obowiązek usunięcia przez niego na własny koszt obiektu naturalnego będącego przeszkodą lotniczą.