Obowiązek złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości | 7/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.7.4
Agnieszka Żelazna

W wyroku z 1.3.2019 r. (II FSK 3185/18) Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażany już wcześniej w doktrynie prawniczej, zgodnie z którym właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko wówczas, gdy występuje samodzielnie, tj. autonomicznie. W sytuacji zaś gdy jego tytuł prawny do nieruchomości wiąże się z obligatoryjnym (bądź fakultatywnym) członkostwem w określonej korporacji typu spółdzielnia mieszkaniowa, tzw. duża wspólnota mieszkaniowa bądź TBS, podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji będzie zawsze podmiot zarządzający nieruchomością wspólną. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostaną rozważania NSA leżące u podstaw wyrażonego wyżej, zapatrywania.