Obowiązek dostarczenia lokali zamiennych w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, rozbiórki bądź remontu budynku

Nieruchomości | 12/2018
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.18.12.7
Katarzyna Siwiec

Stan techniczny budynków, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne, niejednokrotnie wymaga dokonania określonych napraw, przeprowadzenia dużego remontu, a w skrajnych przypadkach nawet ich rozbiórki. Chroniąc lokatorów takich budynków, ustawodawca zobowiązał określone podmioty do dostarczenia im lokali zamiennych, za które uważa lokale znajdujące się w tej samej miejscowości, w której są położone lokale dotychczasowe, wyposażone w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie były wyposażone lokale używane dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalach dotychczas używanych – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni. W zależności od tego, czy będziemy mieć do czynienia z rozbiórką czy remontem budynku czy też tylko naprawami koniecznymi w lokalu czy budynku, obowiązek ten może obciążać różne podmioty, w tym niekoniecznie właściciela takiegoż budynku.