Obliczanie powierzchni użytkowej a ustawa o VAT

Nieruchomości | 6/2013

NSA w prawomocnym wyroku z 8.5.2013 r. (I FSK 852/12) wypowiedział się w sprawie wyboru przez dewelopera sposobu obliczenia powierzchni użytkowej przy sprzedaży nieruchomości.

NSA w prawomocnym wyroku z 8.5.2013 r. (I FSK 852/12) wypowiedział się w sprawie wyboru przez dewelopera sposobu obliczenia powierzchni użytkowej przy sprzedaży nieruchomości.

Na jednej ze spółek deweloperskich fiskus chciał wymóc stosowanie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), gdy tymczasem ona używała Polskiej Normy z 1970 r. (PN-70/B-02365 – „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru”). Firma trzymając się przyjętej przez siebie metodyki argumentowała, że ustawa o VAT nie wskazuje zasad, jakie należy przyjąć do obliczania powierzchni użytkowej przeznaczonych na sprzedaż lokali oraz domów. Przepisy odnoszą się tylko do określenia stawki VAT w zależności od powierzchni tychże nieruchomości. W praktyce zatem deweloperzy stosują różne sposoby obliczania samej powierzchni użytkowej.

Odmiennego zdania był Minister Finansów. Twierdził on, że zasada przyjęta do obliczeń przez przedsiębiorstwo już nie obowiązuje, bowiem nie została uwzględniona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

Deweloper skierował sprawę do sądu. W jego opinii nałożony na niego nakaz był niezgodny w prawem. Metody przyjęte w PKOB opierają się bowiem na klasyfikacji statystycznej, stosowanej do ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości i w urzędowych rejestrach. Przyjęte przez niego metody wskazują natomiast, na jakich zasadach należy wliczać do powierzchni użytkowej konkretne fragmenty przestrzeni.

WSA w Warszawie zgodził się z opinią skarżącego przedsiębiorstwa, wskazując że przyjęta przez nie norma jest właściwą do zastosowania. Rację deweloperowi przyznał również NSA, który w uzasadnieniu podkreślił, że w ustawie o VAT nie ma definicji powierzchni użytkowej, a właściwy sposób jej obliczenia został określony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna