Nowy termin wejścia w życie ustawy przekształceniowej

Nieruchomości | 4/2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie rezygnuje z prac nad zmianą przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego gruntów pod blokami, w prawo własności. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie rezygnuje z prac nad zmianą przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotyczącego gruntów pod blokami, w prawo własności. O ustawie przekształceniowej mówi się już od dłuższego czasu, jednak termin wejścia w życie nowych regulacji jest wciąż odkładany. Obecnie resort planuje, że miałyby one zacząć obowiązywać z początkiem 2019 r. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa najbardziej problematyczne jest pogodzenie za pomocą nowych przepisów racji właścicieli mieszkań i samorządów, dotychczas pobierających opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Pomimo faktycznej sprzeczności interesów tych grup, przedstawiciele każdej z nich nie są zadowoleni z przedłużającego się stanu zawieszenia, w którym nie wiadomo, jakie decyzje podjąć. Z jednej strony urzędy wielu miast, w obawie przed zarzutami o niegospodarność nie chcą oddawać gruntów w użytkowanie wieczyste pod mieszkaniówkę. Z drugiej – właściciele, którzy nosili się z zamiarem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, chcieliby tego dokonać na warunkach możliwie jak najkorzystniejszych dla siebie, a ciągle nie wiadomo, jaki kształt ostatecznie przyjmą krajowe przepisy. W myśl aktualnej wersji projektu ustawy przekształcenie miałoby dotyczyć działek pod domami jednorodzinnymi i blokami mieszkalnymi – tu pod warunkiem, że przynajmniej w stosunku do jednego lokalu jego właścicielowi przysługuje odrębne prawo własności. Uwłaszczeni będą musieli wnosić opłatę przekształceniową – w przypadku mieszkań i domów jednorodzinnych przez 20 lat, a w przypadku lokali użytkowych i parkingów podziemnych pod blokami przez 33 lata.