Nowa Rekomendacja J

Nieruchomości | Październik 2012

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła we wrześniu Rekomendację J, która reguluje zasady gromadzenia i przetwarzania przez nie danych o nieruchomościach. Jest ona skierowana do banków, które muszą usprawnić system monitorowania i weryfikacji informacji o nieruchomościach.

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła we wrześniu Rekomendację J, która reguluje zasady gromadzenia i przetwarzania przez nie danych o nieruchomościach. Jest ona skierowana do banków, które muszą usprawnić system monitorowania i weryfikacji informacji o nieruchomościach.

Instytucja wyjaśnia, że wdrożenie nowych wytycznych było potrzebne ze względu na zmiany, jakie zachodzą na rynku nieruchomości (jego rozwój, wzrost udziału kredytów zabezpieczonych hipotecznie w portfelach banków oraz wynikające z tego ryzyko). KNF zaznacza, że dotychczas zdarzało się, że bankowcy nie byli świadomi, jak często wartość kredytowanej nieruchomości mogła być niższa niż wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty.

Według Rzeczpospolitej banki będą miały rok na zaktualizowanie baz danych i przekazanie KNF wystandaryzowanych informacji według nowych standardów. Zmian związanych z wprowadzeniem Rekomendacji J nie odczują klienci starający się o kredyty hipoteczne czy je spłacający. Wegług dyrektora jednego z banków, ich będą dotyczyły raczej zapowiadane modyfikacje w Rekomendacji T czy S – dodaje.

Źródło: Rzeczpospolita