Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XIX – sprzedaż na rzecz osoby trzeciej gruntu z obiektem wzniesionymi przez dzierżawcę (najemcę)

Nieruchomości | 10/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.10.8
Grzegorz Kaptur

W ostatniej części opracowania poświęconego budynkom i budowlom wybudowanym na cudzym gruncie omówione zostaną stany faktyczne, w których właściciel nieruchomości zbywa grunt, na którym znajdują się budynki lub budowle wzniesione przez dzierżawcę lub najemcę, a nabywcą jest osoba trzecia.