Nieruchomości a odpowiedzialność za wykroczenia

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości, prawo karne
DOI: 10.32027/NIER.20.2.5
Rafał Golat

Nieruchomości, mające status rzeczy, rozpatrywane są najczęściej jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego. Należy jednak pamiętać o tym, że bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do nieruchomości występują także w innych dziedzinach prawa. Jedną z nich jest prawo wykroczeń.
W podstawowej regulacji z tego zakresu, którą jest Kodeks wykroczeń (ustawa z 20.5.1971 r. – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; dalej KW), nieruchomości z nazwy wskazane zostały tylko w kilku przepisach. Wykroczeń, w przypadku których kontekst nieruchomości ma istotne znaczenie, jest znacznie więcej. Są to także wykroczenia, unormowane w innych ustawach.
Z uwagi na szeroki aspekt tematu, wykroczenia te zostaną poniżej zasygnalizowane z uwzględnieniem ich zróżnicowanego charakteru, wynikającego zarówno z uwarunkowań podmiotowych (osoby odpowiedzialnej oraz przynależności nieruchomości), jak również przedmiotowych (rodzaju nieruchomości oraz rodzaju wykroczeń).