Nieruchomość jako przedmiot dostawy w podatku VAT, cz. II – pojęcie gruntu

Nieruchomości | 2/2019
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.19.2.7
Grzegorz Kaptur

Jeżeli przedmiotem dostawy jest nieruchomość w rozumieniu przepisów prawa cywilnego stanowiąca jedną działkę geodezyjną, to właśnie jej powierzchnia wyczerpuje definicję gruntu. Jeżeli natomiast w skład nieruchomości wchodzi więcej niż jedna działka, to każda z tych działek stanowi odrębny towar – grunt – w rozumieniu przepisów VATU.