Najem krótkoterminowy za pośrednictwem firmy zarządzającej

Nieruchomości | 3/2018

Podatniczka, która udostępnia dwa apartamenty na najem krótkoterminowy chciała upewnić się, jaką stawką daniny powinna opodatkować tę działalność. 

Podatniczka, która udostępnia dwa apartamenty na najem krótkoterminowy chciała upewnić się, jaką stawką daniny powinna opodatkować tę działalność. Dotychczas odprowadzała 8% podatku VAT, jednak przedstawiciele fiskusa byli zdania, że powinna ona stosować stawkę 23%, bowiem lokale udostępnia za pośrednictwem profesjonalnej firmy, która nie tylko zarządza najmem, ale także udostępnia apartamenty turystom (m.in. sprząta, zmienia pościel i ręczniki). Kobieta rozlicza się z ową firmą na podstawie otrzymanego od niej wykazu dób najmu i kwot pobranych od najemców, w oparciu o które wystawia firmie stosowną fakturę. Sama opłaca firmie niezależnie koszty zarządu nieruchomością i prowizji od wynajmu. Jednak taki sposób rozliczenia wzbudził wątpliwości urzędników skarbówki, dlatego podatniczka zwróciła się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wyjaśnienia w omawianym zakresie. W interpretacji z 1.2.2018 r. (0115-KDIT1-1.4012. 849.2017.1.AJ) organ ten opowiedział się na korzyść kobiety. Argumentując swoje stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że „usługi związane z zakwaterowaniem” znajdują się w załączniku do VATU, w myśl którego są one objęte 8% VAT. Dodatkowo zaznaczył, iż w omawianej sprawie dochodzi do sytuacji opisanej w art. 8 ust. 2a VATU. Przepis ten stanowi, że: „w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi”. Zatem pomimo, że kobieta wykorzystywała pośrednika do dokonywania czynności krótkoterminowego najmu swoich apartamentów turystom, nie zmienia to charakteru samej czynności. Nie ma przy tym znaczenia, że firma pobierała od podatniczki dodatkową marżę – po prostu nabycie i odsprzedaż samej usługi powinny być ze względów podatkowych traktowane jako dwie niezależne transakcje. W opinii dyrektora KIS w omawianym przypadku firma pośrednicząca w najmie została wynajęta z powodów logistycznych. Podmiotem czerpiącym zyski z najmu wciąż pozostaje podatniczka. To także wyłącznie ona ponosi koszty związane z apartamentami (wszelkie prace porządkowe prowadzone w nich są wykonywane na jej rachunek). Powyższe okoliczności w mniemaniu Dyrektora KIS przesądzają, że kobieta miała rację odprowadzając od najmu 8% VAT.