Najem krótkoterminowy – dotychczasowe implikacje w orzecznictwie

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.2.4
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

O tzw. najmie krótkoterminowym powiedziano już wiele, głównie na bazie orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne i administracyjne. Choć Ministerstwo Sportu i Turystyki od ponad dwóch lat pracuje nad tzw. Białą Księgą regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce i opracowało jej projekt, to dokument jeszcze nie doczekał się uchwalenia. Oznacza to, że nadal brakuje kompleksowych uregulowań prawnych, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, czy wynajmowanie turystom mieszkań lub pokoi na krótkie okresy czasu mieści się jeszcze w pojęciu najmu na cele mieszkalne, czy też stanowi już usługę hotelarską ze wszystkimi wynikającymi z niej implikacjami. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie szeregu wątpliwości prawnych, z którym muszą borykać się nie tylko właściciele mieszkań, ale też samorządowcy i urzędnicy.