Najem krótkookresowy lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej – analiza wybranych problemów

Nieruchomości | 11/2021
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.21.11.3
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Najem krótkookresowy lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej – analiza wybranych problemów

Problematyka najmu krótkoterminowego dotyczy głównie dużych miast i nieruchomości wielorodzinnych zlokalizowanych w atrakcyjnych dla turystów rejonach. Niewątpliwie, praktyka wynajmu mieszkań na doby stanowi realną konkurencję dla hoteli, których działalność podstawowa polega na świadczeniu takich usług. Z drugiej strony, rezygnacja z oferowania lokali mieszkalnych najemcom długoterminowym i przeznaczenie tych lokali, ze względów czysto komercyjnych, do wynajmu krótkoterminowego, skutkuje zmniejszeniem na rynku liczby lokali zaspakajających potrzeby mieszkaniowe najemców. Każda z tych form rozporządzenia lokalem przez jego właściciela, a więc oddanie w najem długoterminowy lub krótkoterminowy, posiada swoje wady i zalety. Nie jest to jednak wyłącznie sprawa właściciela tego lokalu, gdyż konsekwencje podjęcia decyzji o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do wynajmu na doby mogą oddziaływać także na sąsiednie lokale oraz całą wspólnotę mieszkaniową.