Nabywanie nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. III

Nieruchomości | 5/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Przemysław Szymczyk

Nowelizacja UstrójRolU z 14.4.2016 r. wprowadziła przecież regułę, że nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny. Jednym z kryteriów uznania danej osoby za rolnika indywidualnego jest fakt zamieszkiwania przez nią co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której znajduje się nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego oraz fakt prowadzenia osobiście gospodarstwa przez ten okres.