Międzynarodowe Standardy Wyceny w teorii i praktyce

Międzynarodowe Standardy Wyceny w teorii i praktyce

Nieruchomości | 10 [146] październik 2010
Moduł: nieruchomości

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące Międzynarodowych Standardów Wyceny. Szkolenie w formie wykładów będzie próbą usystematyzowania funkcjonowania lokalnych oraz ponadregionalnych standardów (IVSC, TEGOVA, RICS, USPAP, PFSRM) w Polsce i na świecie, a także będzie poparte przykładami zastosowania MSW w praktyce wyceny i analiz. Obecne szkolenie organizowane jest w Gdańsku, a pierwsza edycja szkolenia odbyła się w listopadzie 2009 we Wrocławiu.