Między młotem a kowadłem – relacje zarządcy z klientem

Nieruchomości | 1/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.1.10
Maciej Kamiński

Tematem przewodnim niniejszego artykułu jest problematyka autorytetu zarządcy nieruchomości oraz próba odpowiedzi na pytanie – jak postępować w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych zarówno z najemcą, jak i wynajmującym? Omawiana problematyka dotyczy w szczególności zarządców zajmujących się zarządzaniem najmem ze względu na występowanie szczególnego układu relacji: najemca – zarządca – wynajmujący. Pełnienie funkcji łącznika bywa niezwykle trudne, zwłaszcza gdy interesy i oczekiwania obu stron stają się przeciwstawne.