Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Nieruchomości | 8/2016
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Stella Brzeszczyńska
Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Lokale i grunty mogą służyć działalności gospodarczej jako środki trwałe albo stanowić przedmiot obrotu, czyli być towarem handlowym. Artykuł omawia dwie metody rozliczania kosztów podatkowych, które mogą być stosowane w handlu nieruchomościami.