Majątek i rzeczoznawcy majątkowi

Majątek i rzeczoznawcy majątkowi

Nieruchomości | 12 (40) grudzień 01
Moduł: nieruchomości
Łucja Wierzycka

Nieruchomość, majątek i mienie to nie są pojęcia tożsame.

Nazwa zawodu "rzeczoznawca majątkowy" ma stricte cywilistyczny rodowód, który dobrze ją tłumaczy. Wycena nieruchomości związana jest z pojęciem majątku i praw majątkowych. Majątek to ogół praw majątkowych należących do konkretnego podmiotu. Prawa majątkowe są prawami podmiotowymi; prawem podmiotowym jest zespół uprawnień, ukształtowany w charakterystyczny sposób, w zależności od tego, jaka wiązka uprawnień go tworzy. Uprawnienie, z kolei, to podstawowa cegiełka z której zbudowane są wszelkie cywilistyczne konstrukcje. I tak, od "majątku" można dojść do "uprawnienia", chociaż poprawniej byłoby poprowadzić ten wywód w drugą stronę, od szczegółu do ogółu, czyli uprawnienie, prawo podmiotowe, prawo majątkowe. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość praw majątkowych, stąd w nazwie zawodu pojawia się "majątkowy". Majątek odróżnia się od mienia, które jest określeniem zbiorczym dla praw majątkowych i nie jest związane z konkretnym podmiotem (i jego uprawnieniami). Wycenia się majątek, a nie mienie, ponieważ wycenie podlegają prawa podmiotowe konkretnego podmiotu. Stąd tak ważne przy wycenie jest badanie stanu prawnego nieruchomości i identyfikacja wycenianych praw.

Majątek i nieruchomości

Nazwa tłumaczy, na czym polega ten zawód - na określaniu wartości praw majątkowych do nieruchomości, jako praw podmiotowych, które są wiązką charakterystycznie ukształtowanych uprawnień. Wbrew potocznej mowie nie jest to określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu, ale określanie wartości przysługujących do niego praw.