Liberalizacja handlu ziemią rolną

Nieruchomości | 4/2019

W marcu przyjęto projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W marcu przyjęto projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
To efekt realizacji rządowego planu na złagodzenie przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Największą zmianą jest wyłączenie spod restrykcyjnych ograniczeń obowiązujących w ostatnich latach gruntów leżących w granicach administracyjnych miast, a także powiększenie powierzchni dopuszczonej do zakupu przez osobę prywatną – nie rolnika z 30 arów do 1 ha. W związku z nowelizacją zmianie ulegną także regulacje dotyczące działek, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe. Tego typu nieruchomości były dotychczas dostępne w drodze licytacji tylko dla rolników, a wśród nich nie było zbyt dużego zainteresowania. W efekcie procedura komornicza nie zawsze przebiegała zgodnie z planem i kończyła się skutecznym zlicytowaniem gruntu. Kolejną zmianą, którą chce wprowadzić rząd jest liberalizacja przepisów dotyczących dopuszczenia bliskich rolnika do możliwości nabycia gruntu rolnego. Katalog osób uprawnionych w tym zakresie ma zostać poszerzony o synową, zięcia i pasierba tak, by mogli oni dziedziczyć ziemię rolną. Dodatkowo nowelizacja ma zmieniać zasady podziału ziemi rolnej po rozwodzie.