Kupujemy nieruchomość w Europie, cz. II. Państwa bez istniejących szczególnych ograniczeń

Kupujemy nieruchomość w Europie, cz. II. Państwa bez istniejących szczególnych ograniczeń

Nieruchomości | 4 (44) kwiecień 02
Moduł: nieruchomości
Filip Hartwich

Gdzie w Europie najłatwiej jest kupić nieruchomość? A których z państw lepiej jest unikać pod tym względem? Niniejszy artykuł postara się dać odpowiedź na powyższe pytania. W jego pierwszej części przedstawione zostały Państwa należące do Unii Europejskiej, w których występują ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W części drugiej prezentowana jest grupa państw UE, w których obrót nieruchomościami odbywa się bez szczególnych ograniczeń. Z kolei za miesiąc część trzecia poświęcona zostanie omówieniu zagadnień dotyczących ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców występujących w wybranych państwach nie należących do Unii.

Portugalia

Regulacja zakupu nieruchomości przez cudzoziemców w Portugalii oparta jest obecnie o mechanizmy finansowe, a nie administracyjne, co powoduje, że nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.