Kupujemy nieruchomość w Europie - cz. I

Kupujemy nieruchomość w Europie - cz. I

Nieruchomości | 3 (43) marzec 02
Moduł: nieruchomości
Filip Hartwich

Państwa UE z istniejącymi ograniczeniami

Gdzie w Europie najłatwiej jest kupić nieruchomość? A które z państw lepiej jest unikać pod tym względem? Niniejszy artykuł postara się dać odpowiedź na powyższe pytania. W jego pierwszej części przedstawione zostaną państwa należące do Unii Europejskiej, w których występują ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W części drugiej zaprezentowana zostanie z kolei grupa państw UE, w których obrót nieruchomościami odbywa się bez szczególnych ograniczeń. Zaś część trzecia poświęcona zostanie omówieniu zagadnień dotyczących ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców występujących w wybranych państwach nie należących do Unii.

AUSTRIA

Regulacja dotycząca nabywania nieruchomości przez cudzoziemców jest tutaj zróżnicowana pod względem podmiotowym iprzedmiotowym. Przepisy nie różnicujące pomiędzy obywatelami Austrii i pozostałymi podmiotami chcącymi nabyć nieruchomość to przepisy dotyczące nabycia gruntów rolnych i leśnych.