Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie, cz. V - zasady określania wartości nieruchomości

Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie, cz. V - zasady określania wartości nieruchomości

Nieruchomości | 1 [101] styczeń 07
Moduł: nieruchomości
Stanisław Kolanowski

Wycena nieruchomości zabużańskich ma szczególny, osobliwy charakter zasadniczo różny od metodyki obowiązującej przy wycenie nieruchomości położonych na terenie Polski. Należy bowiem wycenić nieruchomość bez jej oględzin, bez oględzin otoczenia nieruchomości i miejscowości, w której jest położona, bez analizy stosunków rynkowych w miejscu lokalizacji tej nieruchomości.

Określenie wartości nieruchomości dotyczy gruntu oraz jego części składowych, do których (zgodnie z art. 48 KC) należą przede wszystkim budynki i inne urządzenia (budowle) trwale z gruntem związane, a także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Definicja ta oznacza, że oprócz budynków wycenie podlegają takie urządzenia jak np. studnie, ogrodzenia, budowle stawowe, silosy, zbiorniki, piwnice, lodownie itp. Z naniesień roślinnych głównie dotyczy to drzew i krzewów w sadach i ogrodach przydomowych (owocowych i ozdobnych) oraz pozostawionych zasiewów i nasadzeń na gruntach rolnych. Z powyższego wynika jednoznacznie, że wycenie nie podlegają składniki mienia niebędące nieruchomościami jak: inwentarz żywy i martwy, maszyny rolnicze, zapasy, wyposażenie mieszkań, zgromadzone materiały budowlane, oraz prawa majątkowe jak np. koncesje wydobywcze kopalin, dzierżawy, akcje itp.

Podstawowe zasady określania wartości nieruchomości ustalone są w[...]