Kim jest deweloper?, cz. I

Kim jest deweloper?, cz. I

Nieruchomości | 1 [65] styczeń 04
Moduł: nieruchomości
Dariusz Trojanowski

Potocznie deweloper najczęściej kojarzony jest z firmą budująca mieszkania na sprzedaż. W polskiej literaturze pojęcie “dewelopera”, również nie jest jednoznacznie przedstawiane. Z tego względu w niniejszym artykule przybliżam “postać” tego, jakże istotnego, uczestnika rynku nieruchomości.

Deweloper jako budowniczy mieszkań

Aktywność deweloperów w Polsce jest obserwowana głównie na rynku mieszkaniowym1. W większości dużych polskich miast działają lokalne przedsiębiorstwa budujące mieszkania na sprzedaż. Sprawia to, że często przez pryzmat tej działalności definiuje się dewelopera, traktując go jako przedsiębiorstwo budujące mieszkania na sprzedaż. Ma to swoje potwierdzenie w literaturze. K. Kirejczyk i J. Łaszek wykazują, że zadaniem dewelopera jest “... określenie tego segmentu rynku, na którym istnieje popyt mieszkaniowy, a następnie organizacja przedsięwzięcia, którego celem jest budowa mieszkań”2. Definicja taka zawęża pole działania dewelopera, co, moim zdaniem, odbiega od realiów.

Firmy deweloperskie, zarówno na rozwiniętych rynkach nieruchomości innych krajów, jak i w Polsce, często angażują się w projekty o charakterze usługowym, handlowym czy przemysłowym. Deweloperzy organizują projekty, w wyniku których realizowane są biurowce, centra handlowe, magazyny, hotele oraz nieruchomości o funkcjach bardziej specjalistycznych, takich jak lotniska czy też portowe terminale przeładunkowe.