Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, cz. III

Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, cz. III

Nieruchomości | 5 [93] maj 06
Moduł: nieruchomości
Wojciech Nurek

Zmiana sposobu postrzegania roli wartości nieruchomości w procesach decyzyjnych

Należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania wartości przez zleceniodawców. Podkreślając, że wartość to nie to samo co cena, należy zwracać uwagę na rolę rzeczoznawcy majątkowego jako autora profesjonalnej opinii, a nie osoby przesądzającej o cenie.

Wartość rynkowa - jak każda inna wartość - pozostanie zawsze kategorią subiektywną. Rzeczoznawca w procesie wyceny stara się jedynie obiektywizować tę wartość, odnosząc się do właściwego rodzajowo i obszarowo rynku poprzez próbę odzwierciedlenia zjawisk rynkowych i sposobów działania poszczególnych jego uczestników.

Ze swojej istoty wycena ma charakter subiektywny, a więc wszystkie wyceny niosą ze sobą pewien stopień niepewności. Wartość idealnie rynkowa może być ustalona tylko na idealnym rynku. Rzeczoznawca nie jest w pełni pewien podawanych przez siebie wartości liczbowych. Stopień pewności określonej wartości zależy od stopnia porównywalności i przejrzystości rynku, a także trafności założeń przyjętych w procesie wyceny. To przede wszystkim właśnie subiektywizm przy formułowaniu założeń do wyceny przekłada się na końcowy wynik, czyli wartość. Założenia, czyli dane wejściowe, w efekcie zastosowanego procesu [...]