KFM - wczoraj, dzisiaj i jutro

Nieruchomości | 9 [49] wrzesień 02

Według danych zaprezentowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w pierwszym półroczu tego roku ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielono łącznie 66 kredytów, z czego...

Według danych zaprezentowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w pierwszym półroczu tego roku ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielono łącznie 66 kredytów, z czego 59 na budowę prawie 3 tysięcy mieszkań na wynajem lub spółdzielczych lokatorskich. W tym samym czasie do użytku oddano 1594 mieszkania - 1212 czynszówek TBS i 382 spółdzielczych lokatorskich. KFM działa w strukturach BGK. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym na budowę mieszkań na wynajem.

W ubiegłym roku wybudowano ponad 11 tys. mieszkań sfinansowanych ze środków KFM. Liczba ta stanowi ponad 11% wszystkich oddanych mieszkań w Polsce w zeszłym roku. Dla porównania, w 2000 r. mieszkań finansowanych z KFM oddano 8,4 tys., a rok wcześniej nieco ponad 5 tys.

Statystyka ta najlepiej obrazuje rozwój KFM. W 1996 r., gdy fundusz ruszył, były to zaledwie 24 mieszkania, rok później już 417, w 1998 r. - 1624, a w 1999 r. - 5048.

Z roku na rok wzrasta również relacja liczby mieszkań oddanych do użytku, finansowanych przez KFM, do ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytku w kraju. Udział ten wzrósł z 0,04% w pierwszym roku działania funduszu, do 11,09% w roku 2001.

Wśród kredytobiorców Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dominują towarzystwa budownictwa społecznego, tak pod względem kwoty udzielonego kredytu, jak i liczby kredytowanych mieszkań.

Na województwo mazowieckie przypada aż 17% globalnej kwoty udzielonych kredytów i aż 15% liczby kredytowanych mieszkań, na województwa wielkopolskie i dolnośląskie - odpowiednio 11% i 10% ogólnej kwoty udzielonych kredytów i po 10% liczby kredytowanych mieszkań.

Znaczące zróżnicowanie wykazuje też rozkład kredytów KFM w miastach różnej wielkości. Widać tu dominującą pozycję dużych miast, o liczbie mieszkańców 100- 500 tys. (41%). Następne na liście są miasta liczące 10-50 tys. (26%) i miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (20%) W gminach wiejskich jest to zaledwie 1%.

W pierwszym półroczu 2002 r. KFM udzielił w sumie 66 kredytów (na łączną kwotę 232 mln 759 tys. zł), w tym: 59 kredytów dla TBS i spółdzielni mieszkaniowych (w sumie 222 mln 160 tys. zł na budowę 2916 mieszkań). Na realizację komunalnej infrastruktury technicznej, towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, udzielono siedem kredytów w kwocie 10 mln 599 tys. zł.

W sumie, w ciągu sześciu lat działalności, od 1996 r. do końca 2001 r., fundusz dał 722 kredyty na budowę lub adaptację ponad 36 tys. mieszkań oraz 50 kredytów na realizację infrastruktury komunalnej.

W najbliższym czasie BGK wraz z francuskim bankiem Caisse des Depots et Consignations, opracuje program zarządzania ryzykiem kredytowym KFM. Będzie on brał pod uwagę nie tylko kryteria stricte bankowe, lecz także sytuację społeczno-ekonomiczną podmiotów, które korzystają z pożyczek. Program ma być realizowany przy wykorzystaniu środków pomocowych z UE.