Jedna klasa dwie oceny - klasyfikacja biurowców na rynku polskim

Jedna klasa dwie oceny - klasyfikacja biurowców na rynku polskim

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Dariusz Trojanowski

W swojej praktyce nie spotkałem się z powszechnie obowiązującymi standardami klasyfikacji biurowców na polskim rynku nieruchomości. Nie wydaje się, żeby taki standard obowiązywał w jakimkolwiek państwie europejskim. Polski rynek nieruchomości stworzył na własne potrzeby klasyfikację, która jest wykorzystywana zarówno przez pośredników, jak i przez inwestorów oraz deweloperów przy definiowania jakości konkretnego obiektu.

Na polskim rynku nieruchomości funkcjonuje podział na następujące klasy biurowców: A (najwyższa jakość), B oraz C (najniższa jakość)1. Taki podział i nomenklatura wydaje się być zrozumiała dla wszystkich uczestników rynku. Ale znacznie gorzej przedstawia się sprawa definiowania cech, jakie powinien spełniać dany obiekt we właściwej sobie klasie.

Zdaniem T. Żurowskiego2, klasyfikacja biurowców wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Autor zwraca również uwagę na zmienność klasyfikacji w czasie i przestrzeni. Oznacza to, że na różnych kontynentach oraz w różnych krajach klasy biurowców mogą być definiowane i postrzegane odmiennie. Dodatkowo cechy obiektów odpowiedzialne za przynależność do właściwej klasy mogą również zmieniać się w czasie wraz z rozwojem techniki.