Jak rozliczyć aport towarów handlowych?

Jak rozliczyć aport towarów handlowych?

Nieruchomości | 04 [128] kwiecień 2009
Moduł: nieruchomości
Stella Brzeszczyńska

Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie handlu nieruchomościami i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeden ze wspólników chce wnieść aportem nieruchomość jako towar handlowy do spółki cywilnej. Czy wniesienie aportu podlega podatkowi dochodowemu? Jeżeli tak, w jaki sposób należy go rozliczyć? Czy wniesienie aportu podlega VAT i czy coś się zmieni po 31 marca?

podatek dochodowy

Podatek dochodowy należy zapłacić w przypadku zbycia nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli:

1. nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej

2. zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zasady tej nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli więc do spółki zostaje wniesiony:

− środek obrotowy,

− środek trwały

− wartość niematerialna i prawna

to nie [...]