Jak prawidłowo zdefiniować powierzchnię zabudowy?

Nieruchomości | 5/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.5.5
Tomasz Kamiński

Powierzchnia zabudowy jest pojęciem, który występuje w kilku aktach prawnych i ma kluczowe znaczenie dla możliwości zabudowy nieruchomości przez inwestora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zawierają kilka definicji powierzchni zabudowy, które nie są ze sobą spójne i z uwagi na umieszczenie ich w kilku aktach prawnych nie jest możliwe ustalenie, która definicja jest wiążąca w procesie inwestycyjnym. Organy administracji architektoniczno-budowlanej zaczynają wymagać od projektantów, aby zmieniali powierzchnię zabudowy wskazaną w projekcie zagospodarowania działki lub terenu i uwzględniali również jako powierzchnię zabudowy kondygnację podziemną w całości znajdującą się pod powierzchnią gruntu. Niestety w orzecznictwie sądów zaczyna obecnie być prezentowany pogląd, zgodnie z którym do powierzchni zabudowy należy doliczać powierzchnię garażu podziemnego w całości ukrytego pod powierzchnią terenu, co nie znajduje oparcia w treści przepisów prawa.