Garaż (garaże) a nieruchomość (nieruchomości)

Nieruchomości | 5/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.5.3
Rafał Golat
Garaż (garaże) a nieruchomość (nieruchomości)

Garaże, mimo że korzysta z nich bardzo wiele osób, nie zostały kompleksowo uregulowane w przepisach prawa cywilnego. Jednym z kluczowych zagadnień w tym zakresie jest status garaży w odniesieniu do nieruchomości.
Garaże w aspekcie technicznym są odrębnymi obiektami (budynkami) albo częściami innych obiektów (budynków). Biorąc pod uwagę podstawowy podział nieruchomości na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, garaże w tym kontekście podzielić można na dwie zasadnicze grupy, czyli garaże stanowiące odrębne nieruchomości oraz garaże będące częściami innych nieruchomości.