Ewolucja centrów handlowych w Polsce na przykładzie rynku amerykańskiego

Ewolucja centrów handlowych w Polsce na przykładzie rynku amerykańskiego

Nieruchomości | 10 [86] październik 05
Moduł: nieruchomości
Lidia Henclewska

Nowoczesne obiekty handlowe zaczęły pojawiać się w Polsce wraz z normalizacją gospodarki, a więc na początku lat 90. Dziś, po ponad 10 latach intensywnego rozwoju istnieje spora ich liczba. Choć różnice są dostrzegane i przeciętny konsument doskonale wie, gdzie może znaleźć interesujące go towary, najczęściej nie uświadamia sobie różnorodności nieruchomości handlowych, wszystkie określając mianem „marketu”.

Historia

Koncepcja centrum handlowego wywodzi się z dawnego targowiska, a patrząc szerzej - z centrum miasta. Już w średniowieczu sprzedawcy zdawali sobie sprawę , że skupieni łatwiej przyciągną kupujących, lepiej zaprezentują swoje towary. Tak powstały handlowe centra miast, handlowe ulice. Rejon ten szybko stał się także miejscem spotkań lokalnej społeczności. Potrzebne stały się kawiarnie, restauracje, z czasem miejsca bardziej ambitnej rozrywki, jak kluby, teatry, kina. Badania socjologiczne pokazują, że pierwszym, najważniejszym miejscem w życiu człowieka jest jego dom. Drugim - miejsce pracy lub szkoła. Trzecim w tej klasyfikacji jest miejsce społecznych kontaktów. Taką właśnie rolę mają od dawna centra miast, a dziś starają się pełnić tę funkcję także niektóre centra handlowe.

Kluczową rolę dla sukcesu miejsca handlowego odgrywały, i odgrywają do dziś, cztery czynniki:

1. lokalizacja,

2. dobra widoczność,

3. łatwy dostęp,

4. demografia, czyli liczba, wymagania i zamożność klientów.

Niewątpliwe za „ojczyznę” centrum handlowego można uznać Stany Zjednoczone. Decydujący okazał się rozwój motoryzacji. Samochody przyczyniły się do rozbudowy przedmieść i przeniesienia się części mieszkańców miast na obrzeża. Tu były znacznie tańsze grunty i możliwość wielkopowierzchniowej zabudowy.

Od roku 1960, kiedy było w USA 5000 centrów handlowych, ich liczba podwajała się prawie co dekadę. W 1990 r. było ich już 37 000, a wiek XXI rozpoczęto imponującą liczbą ponad 45 000 nowoczesnych obiektów handlowych1.

Ewolucja

Cechą, która z całą pewnością jest wspólna dla wszystkich rodzajów centrów handlowych, są ciągłe zmiany. Zmiany są odpowiedzią na nowe[...]