Europejska Legitymacja Zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości | 4/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.4.2
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Europejska Legitymacja Zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Polska regulacja prawna działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest bardzo lakoniczna i w zasadzie podjęcie tej działalności jest wolne i dostępne dla wszystkich, bez względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.