Dyskusja nad umową pośrednictwa na zasadach wyłączności

Dyskusja nad umową pośrednictwa na zasadach wyłączności

Nieruchomości | 9 [49] wrzesień 02
Moduł: nieruchomości
Małgorzata Gajdzica

Głównym motywem I Bałtyckiej Konferencji Nieruchomości „Między nami pośrednikami” była dyskusja środowiskowa na temat umowy pośrednictwa na zasadach wyłączności. Większość bowiem z uczestników konferencji miała już doświadczenia wynikające ze współpracy z innymi pośrednikami. Wielu jednak spośród nas nie pracuje jeszcze na tego typu umowach. Dlatego też próbowaliśmy wspólnie zastanowić się nad zaletami stosowania tego typu umów pośrednictwa. Szukaliśmy argumentów motywujących klienta oferującego na rynku nieruchomość do zawarcia z pośrednikiem umowy typu wyłącznego. Zastanawialiśmy się również, jakie czynniki motywują w tym wypadku pośrednika.

Umowa pośrednictwa typu wyłącznego polega na tym, że w przypadku dokonania transakcji zbycia praw do nieruchomości zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia bez względu na sposób nawiązania kontaktu z drugą stroną umowy. Oczywiście nie jest to dozgonne zobowiązanie zamawiającego, ponieważ klauzula wyłączności obowiązuje w okresie ważności umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu dotyczy tylko przypadku zawarcia transakcji z klientem wskazanym przez pośrednika lub współpracującego z nim innego pośrednika.