Duet doskonały

Nieruchomości | 4/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.4.13

Piękny dom niedaleko Zegrza. O 11:00 notariusz. Wcześniej byliśmy umówieni wszyscy, czyli sprzedający, kupujący i ja na spisanie liczników i uzupełnienie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przyjeżdżam o uzgodnionej porze do domu, a tam stół zastawiony i śniadanie właśnie podano. Moi wspaniali sprzedający i kupujący przed aktem notarialnym zjedli w przesympatycznej atmosferze wspólne śniadanie. Nie jest standardem w tej pracy, aby spotkać takie sytuacje. I ja tam byłam i kubek kawy wspólnie z wszystkimi wypiłam.