Dostęp do nieruchomości na podstawie art. 126 GospNierU

Nieruchomości | 9/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.9.2
Rafał Dąbrowski

Problematykę związaną ze stosowaniem regulacji zawartych w art. 126 ust. 1–10 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 65 ze zm.; dalej GospNierU, należy uznać za skomplikowaną ze względu na specyfikę spraw, których ten przepis dotyczy, czyli sytuacji związanych z występowaniem jakiegoś zagrożenia dla dóbr chronionych prawem. Dodatkową trudność związaną z rozstrzyganiem omawianej kategorii spraw mogą stanowić występujące w nich zagadnienia techniczne.