Dostęp do drogi publicznej

Nieruchomości | 1/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.1.1
Wojciech Koczara
Dostęp do drogi publicznej

Nieruchomość powinna mieć odpowiedni dostęp do drogi publicznej, aby mogła być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Polski system prawny zawiera wiele regulacji, które mają zapewnić, aby nieruchomość nie została pozbawiona takiego dostępu, a w razie jego braku, aby właściciel mógł go uzyskać. Na tym tle powstają zagadnienia prawnych o dużej doniosłości praktycznej, które zostaną omówione w niniejszym artykule.