Dopłaty do najmu w Mieszkanie+

Nieruchomości | 8/2018

Z początkiem 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Z początkiem 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Ustawa przygotowana przez Radę Ministrów została uchwalona po przyjęciu poprawek Senatu, z których pierwsza dotyczyła kaucji wpłacanej przez najemców przed zawarciem umowy najmu, a konkretnie zaliczania jej na poczet należności czynszowych, a druga miała na celu wprowadzenie zapisów gwarantujących udzielenie dopłaty także na pierwszy czynsz najmu. W efekcie uchwalonych zmian osoby biorące udział w programie Mieszkanie+, w ramach którego będą wynajmować lokal będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie do czynszu przez okres nawet 15 lat, przy czym kwota dotacji może wynieść do 500 zł/mies.