Dekomunizacja na ostatniej prostej?

Nieruchomości | 2/2018
Moduł: nieruchomości
Miron Tadych

7 stycznia 2018 r., po błyskawicznym procesie legislacyjnym, weszła w życie druga nowelizacja tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wprowadza ona, podobnie jak pierwsza nowela, przepisy uzupełniające, których rolą jest wyeliminowanie luk prawnych i szybkie zakończenie procesu zmian w nazewnictwie funkcjonującym w przestrzeni publicznej. Obok nich znajdują się jednak również takie zapisy, które mogą wzbudzić uzasadniony sprzeciw samorządów terytorialnych, a nawet konstytucjonalistów.