Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – nowy rodzaj decyzji w polskim systemie prawnym

Nieruchomości | 4/2016
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Łukasz Matys

W dniu 15.9.2015 r. weszła w życie ustawa z 24.7.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1265; dalej SpecUSiecEnergU). Ustawa ta wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj decyzji – decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (dalej jako „decyzja lokalizacyjna”). Decyzja tego rodzaju będzie podstawą do realizacji inwestycji, których dotyczy ustawa. Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, nazywana również specustawą przesyłową lub specustawą energetyczną, określa, jakie inwestycje należy traktować jako strategiczne. Enumeratywne wyliczenie tych inwestycji zawiera załącznik do ustawy. Obecnie załącznik ten wymienia 23 inwestycje. Jest to o tyle istotne, że omawianą w niniejszym artykule decyzje będzie można wydać wyłącznie do wymienionych w załączniku inwestycji. Specustawa obowiązuje od niedawna, dlatego nie dysponujemy na chwilę obecną bogatą judykaturą w tym temacie. Ustawa nie doczekała się jeszcze opracowań monograficznych czy istotnych stanowisk doktryny. Wobec powyższego trudno jest jednoznacznie przesądzić o kierunku wykładni poszczególnych przepisów ustawy.