Czy odpisy na fundusz zasobów mieszkaniowych stanowią koszty uzyskania przychodu?

Nieruchomości | 1/2014
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Konrad Aromiński
Czy odpisy na fundusz zasobów mieszkaniowych stanowią koszty uzyskania przychodu?

Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają w swoich zasobach budynki mieszkalne, budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich lokalami użytkowymi i pawilony handlowo-usługowe. W celu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych – spółdzielnie tworzą fundusze zasobów mieszkaniowych. Problematyczna kwestia, poruszona w niniejszym artykule dotyczy zaliczenia naliczonych od lokali użytkowych odpisów na fundusz remontowy, do kosztów uzyskania przychodu. Spółdzielnia dokonuje odpisów na fundusz remontowy od lokali zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, własności wyodrębnionej, na umowę najmu, lokalu biura i lokalu przeznaczonego na działalność społeczną i kulturalno-oświatową znajdujących się w budynkach mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi w spółdzielni regulaminami, w wysokości ustalonej indywidualnie dla każdego budynku. W odniesieniu do lokalu użytkowego, który stanowi własność wyodrębnioną i nie znajduje się na stanie środków trwałych i funduszu, spółdzielnia nie ma możliwości naliczania amortyzacji w ciężar kosztów. Kosztem utrzymania jest odpis na fundusz remontowy, na którym gromadzone są środki na remonty. Istotą sporów jest to, czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej PDOPrU), odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, dokonywany przez spółdzielnię od lokalu użytkowego, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej.