Czy nieruchomość może być niczyja?

Nieruchomości | 6/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Stanisław Gurgul

Jeżeli przestaje istnieć podmiot, któremu przysługują określone prawa, a brak jest podmiotu, który byłby jego sukcesorem, to należałoby przyjąć, że prawa przysługujące temu podmiotowi gasną, a przedmioty tych praw stają się niczyje.