Czy można nie płacić podatków od garaży wielopoziomowych?

Nieruchomości | 8/2016
Moduł: nieruchomości
Adrian Hołub

Ostatnio, jedna z renomowanych warszawskich firm architektonicznych konsultowała się ze mną w sprawie wyliczania powierzchni garażowej do podatku. Sugestia firmy była taka, że skoro ustawa o podatkach i opłatach lokalnych mówi tylko o powierzchni użytkowej, to powierzchnia ruchu (np.: korytarze) nie powinna być wliczana do opodatkowanej powierzchni. Jest to zdecydowanie błędne myślenie. Podatki płacimy za całą powierzchnię wewnątrz budynku, mierzoną do wykończonych elementów. Podatku nie zapłacimy jedynie za klatki schodowe (bez korytarzy), szachty, szyby windowe, powierzchnię zajętą przez ściany w tym ściany działowe. Standardem w Polsce jest, że za garaże podziemne (zarówno miejsca postojowe, jak i części komunikacyjne) płaci się podatki od nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, że inaczej powierzchnia użytkowa jest definiowania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a inaczej jest definiowana powierzchnia użytkowa w PN-ISO 9836:1997. Mamy tu rozbieżność i konflikt, co ma przełożenie na praktykę. Inny problem, z jakim się niedawno spotkałem miał jeden z największych zarządców galerii handlowych w Polsce. Inwestor w tym przypadku nie wiedział, czy w ogóle ma płacić podatek za garaż usytuowany dachu. Takie przypadki mają zazwyczaj miejsce w budynkach galerii handlowych, a dokładnie w budowanych obok garażach wielopoziomowych, gdzie na dachu lokuje się parkingi samochodowe. Przestrzeń na dachu charakteryzuje się brakiem ścian – często jest tam jedynie niski murek o wysokości np.: 1,2 m. W takim przypadku za powierzchnię na dachu, na którym jest parking samochodowy nie płacimy podatku, niezależnie od tego co na niej organizujemy (parking, stoliki dla restauracji). Wskazują na to wszystkie analizowane interpretacje podatkowe.