Czy grunty mają średnie ceny?

Czy grunty mają średnie ceny?

Nieruchomości | 8 (36) sierpień 01
Moduł: nieruchomości
Łucja Wierzycka

Reforma opodatkowania nieruchomości może rozpocząć się od ustalenia stref opodatkowania dla gruntów. Jednak obok licznych argumentów za przyjęciem takiego rozwiązania, jest także bardzo wiele argumentów przeciw.

Wartości gruntów nie układają się strefami, nie mają postaci plam na mapie, ale są indywidualnie przypisane do danej nieruchomości. A jednak określenie wartości każdej nieruchomości, choćby w bardzo dużym przybliżeniu, czyli powszechna taksacja, to wciąż dość odległa perspektywa. Ostatnio mówi się nawet o 10 latach, i to jak wszystko dobrze pójdzie. Zdaniem wielu autorytetów w tej dziedzinie, utrzymywanie status quo w opodatkowaniu nieruchomości nie może jednak aż tak długo czekać, gdyż ma to katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne, hamuje rozwój ekonomiczny kraju i sprzyja ubożeniu społeczeństwa. Trzeba pójść choćby jeden krok do przodu i o 10 lat za późno, ale rozpocząć tę najtrudniejszą niewątpliwie reformę, a nie czekać jeszcze następne 10 lat. Od 24.10.2000 r. znajduje się w sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2297).

Szanse, że reforma rzeczywiście rozpocznie się w taki sposób, trudno ocenić. Wydaje się, że są one niewielkie, ale... zobaczymy. Warto się tymczasem zastanowić, jakie niebezpieczeństwa wiążą się propozycją utworzenia stref opodatkowania.