Condohotele i aparthotele w Polsce – uwarunkowania prawne

Nieruchomości | 2/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.2.1
Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki

Czy możliwe jest powstawanie i funkcjonowanie obiektów budowlanych jako condohoteli i aparthoteli w Polsce? Jakie problemy inwestycyjne i ograniczenia prawne należy zidentyfikować i przezwyciężyć aby tego rodzaju inwestycje mogły zafunkcjonować na naszym rynku? Próbę odpowiedzi na powyższe pytania prezentujemy w niniejszym artykule.
Na początek potrzebna jest krótka prezentacja przedstawiająca, co rozumie się przez wskazane w tytule obiekty.