Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

Nieruchomości | 6/2016
Moduł: nieruchomości
Adrian Hołub

Zanim zacznę wymieniać i komentować, co powinien zawierać raport z obmiaru powierzchni, przytoczę sytuacje, które nakłoniły mnie do napisania poniższego tekstu. Zdarzyło mi się bowiem, że zgłaszały się do mnie znane firmy z branży nieruchomości i prosiły, abym na podstawie pokazanych rzutów rozszyfrował, jaką normą jest wykonany pomiar ich nieruchomości. Sytuacja taka w różnych wariantach pojawiała się kilka razy. Niestety tylko raz byłem w stanie wydedukować, o jaką normę chodzi. W pozostałych przypadkach były to albo opracowania łączące różne normy, albo zawierające modyfikacje – wewnętrzne ustalenia obmiaru powierzchni między stronami.