Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Nieruchomości | 3/2000
Moduł: nieruchomości
Anna Kamińska

Zwolnienie przedmiotowe towarów używanych od podatku VAT, dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów

o podobnym charakterze.

W myśl art. 4 pkt 7 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.; dalej VATU) - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1999 r. - przez towary używane rozumiało się budynki i budowle w przypadku, których upłynęło co najmniej 5 lat od końca roku, w którym zakończono ich budowę, zaś w przypadku innych towarów niż budynki czy budowle, gdy okres ich używania wyniósł co najmniej pół roku.

Nowelizacja definicji

Obowiązująca do końca 1999 r. definicja powodowała powstawanie różnic interpretacyjnych dotyczących w szczególności kwalifikowania danych towarów jako używanych. O ile jednoznaczne było, iż w przypadku budynków i budowli dla obliczenia

5-letniego okresu istotny był koniec zakończenia budowy - nie miało znaczenia ilu w tym okresie było użytkowników budynku - o tyle problem rodził się w przypadku obliczania półrocznego okresu używania rzeczy ruchomych dla każdego sprzedającego. W praktyce organy podatkowe i zdecydowana większość podatników przyjmowała, że okres pół roku używania - do uznania towaru za towar używany - odnosił się do każdego kolejnego użytkownika. Czyli jeżeli podatnik kupił 15-letni samochód ciężarowy, który po 3-miesięcznym okresie używania sprzedał, to wówczas nie dokonywał sprzedaży towaru używanego w świetle VATU.