Budowa samodzielnych lokali w aparthotelach w świetle ustawy o własności lokali i ustawy o usługach hotelarskich

Nieruchomości | 9/2019
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.9.2
Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz

Problematyka budowy samodzielnych lokali w budynkach hotelowych (aparthotelowych) od dłuższego już czasu spędza sen z powiek niejednego dewelopera, który podjął się budowy tego rodzaju lokali w ramach tzw. inwestycji „aparthotelowych” czy „condohotelowych”. Niniejszy artykuł ma na celu przyjrzenie się głównym problemom związanym z niemożnością ostatecznego uruchomienia świadczenia usług w ramach takiej inwestycji pomimo legalnego zakończenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Inwestorzy niejednokrotnie uzyskują bowiem niezbędne decyzje administracyjne wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie zaś problemem staje się uzyskanie od starosty zaświadczeń o samodzielności lokali w trybie ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 737; dalej WłLokU). Zaświadczenia te są niezbędne do wprowadzenia lokali do obrotu co wykracza poza zakres tradycyjnie pojmowanego procesu inwestycyjno-budowlanego, lecz jest czynnością z zakresu rozporządzania prawem własności i jego przeniesienia na inny podmiot.