Bieg zasiedzenia nieruchomości a bieg przedawnienia

Nieruchomości | 8/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Rafał Golat
Bieg zasiedzenia nieruchomości a bieg przedawnienia

W przeciwieństwie do biegu przedawnienia roszczeń, które ma odrębną regulację w Kodeksie cywilnym (art. 120 i nast. KC), bieg zasiedzenia, który w praktyce ma istotne znaczenie najczęściej dla oceny nabywania własności nieruchomości wskutek zasiedzenia, unormowany został lakonicznie, w drodze odesłania ustawowego. Jedyną zasadę w tym zakresie przewiduje art. 175 KC, zgodnie z którym do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, czyli powołane powyżej przepisy KC. W związku z tym ogólnym odwołaniem stosowanie art. 175 KC budzi wątpliwości interpretacyjne, w kontekście których bardzo istotne są orzeczenia sądowe w tym zakresie. Nie mniej ważne jest rozpatrywanie tego przepisu w świetle art. 120 i nast. KC, do których art. 175 KC odsyła, ale także innych zasad kodeksowych, regulujących zasiedzenie (art. 172 i nast. KC). Przedmiotem rozstrzygnięć sądowych odnośnie do art. 175 KC było zwłaszcza zagadnienie przerywania biegu zasiedzenia.